PIDEMPIÄ KOULUTUSKOKONAISUUKSIA

Voimauttavan vuorovaikutuksen syventävä koulutus 2,5op 2023
 

Voimavarakeskeinen perhe- ja verkostotyön koulutus puheterapeuteille 30op 2019-2020

Soveltavan positiivisen psykologian koulutus 2018-2019

When Children Won’t Eat: Picky Eaters versus Problem Feeders. Assessment and Treatment Using S.O.S. Approach to Feeding sekä S.O.S. ja suomalaiset käytänteet syömisvaikeuksissa 2018

 

 

Oral Placement Therapy-koulutukset (OPT) 2014-2016:

  • A three-part treatment plan for Oral Placement Therapy 
  • Oral Placement Therapy: Assessment and program planning development
  • Feeding Therapy: A Sensory-Motor Approach 
  • Teaching Functional Speech to Non-Verbal Individuals with Behaviour Problems: Applying the Science of Behaviour Analysis with Oral Placement Therapy 
  • Sensory motor approach to apraxia of speech and related motor speech disorders 

ABA-pohjaiset menetelmät autismikuntoutuksessa: PRT (Pivotal Response Training) Teoreettinen osa ja kliininen näyttö 2015

 

Tavoitteellinen kuntoutus 2013 (GAS, ICF-CY)

 

Kasvatuskumppanuus koulutus 2011

 

Sadutusmenetelmien kouluttajakoulutus 2003

 

Margareta Broden – seminaari (varhaiset kiintymyssuhteet) 2002-2003

 

Tukiviittomaopetus jatkokurssi 2002

 

Viittomakielen I-III vuosikurssit 1994-97

 

 

 

 

VIIMEISIMPIÄ LYHYITÄ TÄYDENNYSKOULUTUKSIA

2024:
Yhteydetön lapsi -seminaari
 
2023:
Miksei se pysy paikallaan? Lasten itsesäätelyn haasteet arjessa
Iloa ja osallisuutta: Leikkisyysteoria ja kielenkäyttötaidot lasten terapiassa
Lukikuntoutuksen palaset haltuun - Tehokoulutus puheterapeuteille

 

2022:

Suuhengityksen haitat puheterapeuttisesta näkökulmasta
Voimauttavan vuorovaikutuksen perusteet
Tietoinen läsnäolo ja kehotietoisuus vuorovaikutuksen tukena
ICF-etäkoulutus
Sensoriset pulmat syömishaasteiden taustalla - miten arvioin ja kuntoutan?
Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla-työpaja, osa II
 

2021:

Lapsen stressi ja sen vaikutus oppimiseen
10-vuotisjuhlaseminaari, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä
Änkytys - Hyvät puheterapiakäytännöt, Änkytyksen kohtaaminen puheterapiassa
Lasten pragmaattisen kommunikaation kuntoutus
Autistisen asiakkaan kohtaaminen -webinaarikokonaisuus

 

2020:

GAS logopedisessa viitekehyksessä
Etäkuntoutuksen mahdollisuudet puheterapiassa
Etäpuheterapiaa! verkkokoulutus

 

2019:

Introduction PROMPT (3pv)
 

2018: 

Kommunikointisovellukset iPadilla 

Läheisen ohjaus terapiatyössä

Roihua kommunikoinnin kuntoutukseen 

 

2017:

Apusanamenetelmäkoulutus

Potilasasiakirjat ja rakenteinen kirjaaminen

Puheterapeuttipäivät

Voimauttava vuorovaikutus ja oppimisen perusta

Ammatinharjoittajakoulutus

Puheen ymmärtämisen kuntoutus lapsilla ja nuorilla -workshop

 

2016: 

Logopedisesta tutkimuksesta kliinisiin käytänteisiin

Näin saan asiakkaan käyttämään AAC-keinoja - vai saanko?

Voimauttava vuorovaikutus autismin kirjon henkilön kanssa

 

 

2015: 

Kommunikaation kolmio ja kulmakivet

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Lasten äänteelisten pulmien kuntoutus-seminaari

Suun ja kasvojen alueen faskia-koulutus

Kuinka K-äänne kuntoutetaan

Syöttämisen hyvät käytännöt

 

2014:

Lausetasoinen kuvakommunikaatio autismin kirjon oppilailla

Leikki sijansa saakoon! Lapsilähtöinen leikki välineenä puheterapeutin arjessa

Lasten äänteellisten pulmien kuntoutus

Suun ja kasvojen alueen kinesioteippaus, vibra- ja termiset hoidot

PRT-menetelmä (Pivotal Response Training)-koulutuspäivä

 

2013:

iPad terapiakäytössä koulutus

Avaimet osallisuuteen: Riemua ja iloa puhelaitteiden avulla