Olen laillistettu puheterapeutti. Valmistuin Oulun yliopistosta puheterapeutiksi ja filosofian maisteriksi vuonna 1999. Olen toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana vuodesta 2015 alkaen. Ennen sitä työskentelin puheterapeuttina sairaalan lastenneurologisella osastolla, terveyskeskuksessa ja varhaiskasvatuksessa sekä yksityisen terapiakeskuksen palveluksessa.

 

Puheterapia-asiakkaani ovat pääsääntöisesti varhaiskasvatusikäisiä lapsia tai pieniä koululaisia. Terapiakielenä on suomi. Keskustelu ja ohjaus onnistuu myös englanniksi ja hollanniksi (sekä jossain määrin ruotsiksi ja saksaksi). Olen ollut vaihto-oppilaana Hollannissa 1991-92 sekä opiskellut siellä logopediaa vaihto-opiskelijana 1997-98.

 

Pidän tärkeänä säännöllistä osallistumista ammattitaitoa syventäviin koulutuksiin. Työkokemuksen ja koulutuksen kautta hankittua erikoisosaamista minulle on kertynyt erityisesti vuorovaikutuksen ja sen haasteiden kuntouttamisesta (mm. autismikirjon häiriöt, kehitysvammat, kehityksellinen kielihäiriö). Olen perehtynyt myös suun alueen motoriikkaan, puheen tuottoon ja syömiseen liittyvien vaikeuksien kuntouttamiseen. Osaan käyttää tukiviittomia, kommunikaatiokansioita sekä yleisimpiä puhelaitteita ja kommunikaatio-ohjelmia.

 

Haluan työskennellä perheiden kanssa kuntoutuskumppanina. Yhteistyöllä sekä vanhempien että lähiympäristön kanssa pääsemme parhaiten kohti asettamiamme tavoitteita. Koulutukset sadutusmenetelmien ja leikin käytöstä puheterapeutin työvälineinä ovat myös vaikuttaneet työtapaani. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi.