Mitä puheterapia on?

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapeutti on logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. https://julkiterhikki.valvira.fi/

 

Puheterapialla pyritään parantamaan  asiakkaan toimintakykyä ja elämän laatua arjen eri tilanteissa. Terapiaan voi sisältyä esimerkiksi vuorovaikutuksen, kommunikaation, puheen, kielen, luki-taitojen tai syömisen kuntoutusta. Puheterapeutin työtehtävissä korostuu yhä enemmän yhteistyö vanhempien ja muiden lapsen lähi-ihmisten kanssa. Usein yksilöterapiaan kuuluu esim. puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaatiokeinon käytön ohjausta.

 

 

 

Voimassa olevat sopimukset

Toimin itsenäisenä ammatinharjoittajana. Puheterapia Sanna Niemelä on yksityinen palveluntuottaja, jolla on voimassa olevat sopimukset Kelan, HUS:n ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Vastaanotolla on mahdollista käydä myös itse maksavana tai vakuutusyhtiön asiakkaana. Työskentelen pääasiassa lasten parissa ja toiminta-alueenani on Kirkkonummi, Espoo ja lähikunnat.

 

 

Jos kuntoutus toteutetaan Kelan järjestämänä ja rahoittamana, puhutaan vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Silloin sairauteen tai vammaan liittyy huomattavia vaikeuksia arjen toiminnoista suoriutumisessa tai niihin osallistumisessa. Vaativa lääkinnällinen kuntoutus perustuu julkisessa terveydenhuollossa (esim. erikoissairaanhoito) laadittuun kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelman toteuttamiseksi Kela tekee sopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Kelan asiakkaiden kuntoutuksessa toteutan Kelan terapian palvelukuvausta. Siinä on määritelty Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestettävän puheterapian sisältö, rakenne ja laatuvaatimukset. 

 

 

Palvelukuvaus (1.1.2023 alkaen)

https://www.kela.fi/documents/10180/9184001/Kelan+terapioiden+palvelukuvaus_FI_pdf.pdf/7343813d-471f-49df-b638-9fefc597a28f

 

Lisää tietoa Kelan etuuksista kuten kuntoutuksesta, matkakorvauksista ja vammaisetuuksista löytyy Kelan sivuilta www.kela.fi

 

 

Kanta Potilastiedon arkisto

Potilasasiakirjamerkinnät kirjaan sähköiseen potilastietojärjestelmään sekä Kanta Potilastiedon arkisto-palveluun, joka on aktiivikäytössä oleva terveydenhuollon tietojärjestelmä. Se mahdollistaa keskitetyn sähköisten potilastietojen arkistoinnin ja tietojen pitkäaikaisen säilyttämisen. Kansalainen näkee terveydenhuollossa kirjattuja tietoja Omakanta-palvelun kautta. https://www.kanta.fi/kansalaiset